Här fanns tidigare Emanuel Blumes blogg. Nu har den flyttat och finns på emanuelblume.se. Välkommen dit istället!
vit text

fredag 3 september 2010

Dummast hittills

Jag hade tänkt att nästa blogginlägg skulle handla om vår fantastiska revy, som hade premiär igår, men så damp det ner ett kuvert i brevlådan som jag bara måste få säga något om. Bland valbroschyrerna från SD, KD och Sjukvårdspartiet såg jag något som stack ut.

Det var valmaterial om det nystartade partiet Vägvalet, som har som enda valfråga att motarbeta trängselavgifter i Göteborg. Jag tycker illa om att snacka skit om andra partier men, kom igen... Varför skulle man offra sin demokratiska rättighet att rösta, på att ge sitt stöd åt en grupp som enbart bekämpar en demokratiskt, ekologiskt och ekonomiskt berättigad samhällsreform, som dessutom är vetenskapligt mycket välstuderad och bevisligen fungerar synnerligen effektivt?

Så snälla Vägvalet, ta ert förnuft till fånga. Man blir bara trött. Vill ni kämpa för rätten att stå i långa bilköer i timmar medan luftföroreningsnivåerna skjuter i höjden och orskar cancer, astma och andra andningssjukdomar kan jag inte hindra er. Men att folk skulle låta sin röst gå åt till ett sånt syfte, är helt enkelt... dummast hittills.

7 kommentarer:

Almina sa...

Är du redo för ett "NYTÄNKANDE"

lol

Emanuel Blume sa...

Ja, det är så man blir stum.

Joakim sa...

På vilket sätt är trängselskatten "demokratiskt, ekologiskt och ekonomiskt berättigad " och "välstuderad och bevisligen fungerar synnerligen effektivt?"?
Vi börjar med demokratisk. Alla undersökningar visar att en majoritet av Göteborgarna INTE vill införa trängselskatt i stan. Dessutom lovade S att en folkomröstning skulle hållas i frågan.
Ekologisk, nja eftersom den bara kommer få till följd att folk kör en omväg med bilen istället för att köra rakt så lär utsläppen snarare öka.
Ekonomiskt berättigad, knappast, Stockholmstullarna gör massförlust ekonomiskt sett.
Välstuderad, knappast, får jag se en studie som ex. visar hur det skulle se ut om all tung trafik skulle ta vägen genom Kungälvs centrum?
Fungerar synnerligen effektivt är alltid subjektivt, men för många skulle detta få riktigt allvarliga konsekvenser, främst då de fattigaste i samhället.
Att du anser att folk slösar bort sin röst genom att välja efter en fråga som många bevisligen tycker är viktig är naturligtvis beklagligt, och i så fall är det lika beklagligt att folk väljer MP enbart för att de vill avveckla kärnkraften.

Emanuel Blume sa...

Joakim: Tack för en genomtänkt kommentar!

Jo, den är demokratiskt berättigad på så sätt att samtliga (möjligtvis med något undantag) etablerade partier i Göteborg står bakom förslaget. Den är ekologiskt berättigad på så sätt att stora mänger statistik visar på att utsläpp, framför allt lokala i form av kolväten, ozon, mm, men även globala i form av bl.a. växthusgaser, minskar. Ekonomiskt berättigad är den genom att det är det samhällsekonomiskt mest effektiva sättet att uppnå ovanstående.

Jag håller tyvärr inte med om påståendet att stockholmstullarna skulle vara ekonomiskt olönsamma. Detta framgår t.ex. i rapporten "Utredning om införande av trängselskatt i Göteborg- som en del av det västsvenska infrastrukturpaketet" som tagits fram av bla forskare på KTH, Vägverket, Banverket och diverse konsultbolag.

På Kungälv har det inte gjorts några utredningar vad jag vet, men varför skulle den tunga trafiken gå genom centrum?

Bra poäng det där sista, men det var inte riktigt så jag menade. Att rösta på MP, S, FP eller något annat "heltäckande" parti innebär att man stödjer ett helhetstänkande för hur samhällets ska skötas, att rösta på Vägvalet innebär bara att man protesterar mot en enskild detalj i ett mycket mycket större system, utan att ta ansvar för resten.

Unknown sa...

Trängselskatten har ingenting med miljön att göra, det handlar bara om att ta in så mycket pengar som möjligt i skatt. Trafiken i Göteborgsområdet beräknas bara minska med 6% enligt Trafikverket.
Ett bevis till på att miljöfrågan inte har med saken att göra är att exempelvis elbilar också tvingas betala trängselskatt.

"Jag håller tyvärr inte med om påståendet att stockholmstullarna skulle vara ekonomiskt olönsamma."
Inte en enda nettokrona av Stockholms trängselskatt har efter fyra år gått till det som var meningen. Kostnaderna överstiger ännu inkomsterna. Hela systemet är skogtokigt.

I övrigt vcerkar du dåligt insatt i Göteborgs trafikförhållanden.

Emanuel Blume sa...

Trängselskatten har i allra högsta grad med miljön att göra. I första hand är den en åtgärd för att minska stadstrafiken. Även en relativt liten minskning av biltrafiken i staden räcker för att väsentligt korta och ofta rentav eliminera bilköer, något som erfarenheterna i bl.a. Stockholm har visat. De lokala miljövinsterna blir alltså stora, liksom de ekonomiska vinsterna av att varuleveranser etc kan göras betydligt tillförlitligare och snabbare. Kollektivtrafik och cykelinfrastruktur kan med skatteintäkterna också rustas upp och göras snabbare, tillförlitligare och ges ökad utbredning och turtäthet.

Hur intäkterna från avgifterna i Stockholm används är sorgligt, och till stor del resultatet av styresskifte från det att projektet påbörjades. Du har helt rätt i att det är mycket viktigt att intäkterna används på rätt sätt.

Faktum kvarstår dock att trängselavgifter globalt är ett mycket välstuderat och väletablerat system som fungerar utmärkt i många städer världen över, däribland London och Singapore.

Jag kände inte till detta med att elbilar kommer att tvingas betala trängselskatt. Jag tror inte de besluten är spikade än.

Unknown sa...

Som sat, du är inte insatt i Göteborgs förhållanden.

Man är inte alls ute efter "biltrafiken i staden", snarare genomfartstrafiken. Jo, i beslutet om trängselskatt finns inga undantag för exempelvis elbilar. Så lyder beslutet.

Problemet är inte hur intäkterna från trängselskatten i Sthlm används, problemet är att kostanderna är högre än intäkterna! I göteborg sägs kostnaden ligga på cirka 35% av intäkterna (det återstår att se om den optimistiska prognosen håller), samma kostnad för att driva in 100:- kommunalskatt är exempelvis 50 öre!

Att lyfta fram London och Singapore som parallell till Göteborg faller på sin egen orimlighet. Då kan jag ju på samma sätta härleda att Skara borde ha trängselskatt eftersom Sthlm har det. Såna jämförelser är bara fåniga.