Här fanns tidigare Emanuel Blumes blogg. Nu har den flyttat och finns på emanuelblume.se. Välkommen dit istället!
vit text

onsdag 21 december 2011

Om kommunister och vindkraftverk

Under mitt politiska uppvaknande på högstadiet och gymnasiet hann jag röra mig över nästan hela den partipolitiska skalan (även om jag kanske inte uppehöll mig jättelänge i den konservativa änden). Men en av de första sakerna som slog mig var de ständiga bråken på vänstersidan. Den politiska vänsterrörelsen som sedan 70-talet delat upp sig i allt mindre partier och verkade ägna det mesta av sin energi till att kritisera varandra, och inte minst sossarna.

Jag var 16 och politiskt nyvaken med proggmusik i hörlurarna. Att vänstern under 70- och 80-talet ägnat så mycket energi åt att slåss med varandra tyckes mig väldigt konstigt och korkat. Ändå tycks samma grej upprepa sig gång på gång. Jag hoppar tio år framåt, till nutid, och ser hur miljöengagerade lägger mängder av energi på att kritisera vindkraften.Missförstå mig inte nu. Det är bra att ifrågasätta varje ingrepp i naturen som innebär miljöpåverkan. Och ALL energiprodution innebär miljöpåverkan. Solkraft och vindkraft såväl som oljeeldning och kärnkraft. Men vad jag ibland finner lite underligt är att så mycket energi läggs från miljöhåll på att ifrågasätta just vindkraften.

Visst påverkar vindkraft miljön. Inte minst genom de vägar som måste anläggas för att kunna ta sig till och från verken om de står på otillgängliga ställen. Men samma vägar måste byggas för att ta sig till en solcellsanläggning, eller för den delen ett vanligt fritidshus. Tittar man på användningen av biobränslen, som fullständigt exploderat i Sverige de senaste åren, så innebär den att skogsområden per definition huggs ner och töms på biomassa. Vattenkraften har stora effekter på den biologiska mångfalden både i och omkring våra vattendrag, dränker i många fall stora ytor och slår ut hela ekosystem. Det finns inget miljövänligt sätt att producera el.

Och då har vi ändå bara pratat om de förnybara energikällorna. Vänder vi blicken mot de fossila energikällorna, som fortfarande utgör en mycket stor del av världens elproduktion, ser vi enorm miljöpåverkan - klimatfrågan är förmodligen den största utmaning mänskligheten stått inför, och i kinesiska städer döljs själva solen av smogen från koleldningen. Vad gäller kärnkraften finns fortfarande inga egentliga lösningar för slutförvaret, och i Japan har Tomas Kåberger precis avslöjat att effekterna av kärnkraftsolyckan i Fukushima är större än man tidigare gått ut med.

Men hur ofta hör man den svenska miljörörelsen kritisera kärnkraften? Hur ofta motarbetas de biobränsleeldade fjärrvärmecentralerna? Varför kritiserade 70-talsvänsterpartierna varandra mer än de borgerliga partierna?

Det här är naturligtvis en förenkling. Men kan det vara så att det ligger närmare till hands att kritisera sådant som är lite sämre än det bästa, än sådant som ligger så långt ifrån att man helst inte befattar sig med det?

Det finns en självklar mening med att kritisera vindkraftsutbyggnaden och hade jag fått välja hade vindkraftverken stått i första hand längs motorvägar och industriområden, samt välvalda områden till havs. Men det är inte jag som väljer, och jag blir orolig att miljörörelsen genom alltför stark kritik mot vindkraften gynnar betydligt miljöskadligare energiproduktion.

3 kommentarer:

Kjellsson sa...

Viktigt det du säger.
Ett faktum är dock att det är samma trakter som återigen ska betala priset, nämligen Norrlands inland.
En kuvad befolkning som redan fått sina hemtrakter förstörda av vattenkraftsbyggen. Älvarna är för evigt förstörda,konflikterna lika många och långa som kraftledningarna. Folk är uttröttade på att återigen höra tomma löften om kompensation.Visst. Ingen vill kanske ha vindsnurror på just sin bakgård, men det är inte det det handlar om utan om varför vattenkraft, vindkraft och uranbrytning ska ske på SAMMA bakgård bara för att människorna där skrämts till tystnad under så många år. Det är därför jag som socialist har invändningar på var verken ska byggas.Jag tycker de kan bygga några vid Slussen.

Emanuel Blume sa...

Nä, det ska inte stå fler i Norrlands inland än nån annanstans. Skillnaden mot vattenkraftsutbyggnaden är att det är ont om älvar på andra ställen. Vinden finns över hela landet. Och det är klart att det är viktigt hur och hos vem de placeras. Och det är viktigt att de frågorna tas upp.

En sak som jag också tycker tas upp alltför sällan är arbetstillfällena verken innebär. Man slåss med näbbar och klor för att få behålla bilfabriker med arbetstillfällen, men vill inte veta av vindkraftverk med arbetstillfällen.

Hampus Haara sa...

"Men kan det vara så att det ligger närmare till hands att kritisera sådant som är lite sämre än det bästa, än sådant som ligger så långt ifrån att man helst inte befattar sig med det?"

Inte så positiv livssyn kanske, men jag tror att det ligger mycket i det du säger, och för att ta ett annat exempel så kan man ju citera Björn Afzelius:
"Om du misshandlar din hustru
Och förtrycker dina ungar
Och super upp din lön
Så väljer grannen din att blunda
Men om du inte sörjer för
Att gräsmattan är ansad
Då är det hus i helvete;
Då blir grannen fly förbannad"